Wat doe ik?

Tijdens het kennismakingsgesprek ga ik samen met de klant het probleem in kaart brengen door te luisteren naar het verhaal achter het probleem en door middel van een plan van aanpak. Dit geeft puntsgewijs aan hoe ik te werk ga samen met de klant en we kijken samen naar oplossingen. Dit alles met respect voor de spullen.

Dit kennismakingsgesprek (van ongeveer een uur) is geheel gratis en vrijblijvend. Een consult kost € 35,– per uur, exclusief BTW.