Home

Welkom op de website van Huishoudcoach Valburg. Als u door de bomen het bos niet meer ziet en de spullen op u af komen, hier geen raad meer mee weet, zich schaamt voor de “rommel” en daardoor geen mensen meer uitnodigt  bent u op het juiste adres. Door middel van sturing en coaching van uw huishouding op het gebied van opruimen, administreren, agenderen en poetsen gaan we samen de strijd aan. Vaak zitten er aan de spullen emotionele waarde en is dit moeilijk om er afstand van te doen  Voor veel mensen is dit een grote stap om “zomaar iemand” in hun vertrouwde omgeving toe te laten, maar als eenmaal de eerste stappen zijn gezet en er structuur, orde en overzicht komt in tijd en ruimte dan geeft dit rust in uw hoofd en staat u weer open voor nieuwe uitdagingen.

De kunst van het weggooien.
Het weggooien van spullen is zonde, vinden we allemaal. Dat doe je niet. Spullen verdienen op z’n minst een tweede leven. En lukt dat niet, dan zet je ze op zolder. Tijdelijk natuurlijk, voor ooit. Reken definitief af met behulp van deze 10 citaten:

  • Dingen leven bij gratie van hun gebruik, wat je gebruikt bewaar je, wat je niet gebruikt doe je weg.
  • Wie bedenkt dat overbodige spullen weg mogen, gaat ook het gebruik van nuttige dingen meer waarderen.
  • Het scheppen van ruimte is veel belangrijker dan het nare gevoel van verkwisting dat weggooien oproept.
  • ’Voorlopig bewaren’ is een smoes waarmee je de noodzaak van het weggooien uit de weg gaat.
  • Drie jaar niet gebruikt betekent niet nodig.
  • Schaf nooit iets aan om een verzameling compleet te maken, maar koop alleen wat je nodig hebt.
  • Onze voorraad spullen is gedoemd te blijven aangroeien zolang er bergruimte is.
  • We moeten ons niet teveel laten leiden door de angst om spijt te krijgen.
  • Streef niet naar perfectie, de dochter die gedijt in wanorde zal nooit veranderen in de moeder die zweert bij netheid.
  • Maak van de boeken die je ongelezen bewaart geen heilige koeien.